بایگانی

پیشنیازهای ابنتو

پیشنیازهای ابنتو

در این مقاله میپردازیم به پیشنیازهای ابنتو که در واقع دستورات و کامندهایی است

برای اجرایی شدن ربات های تلگرامی توسط سیستم عامل ابنتو

پیشنیازهای ابنتو برای افزودن لایبری های مورد نیاز برای اجرای ربات تلگرامی

نصب پیشنیازهای ابنتو

همه پیش نیازها را می توان به راحتی با استفاده از, دستور استاندارد ، مانند apt-get برای اوبونتو ، نصب کرد

که ما در مقاله پیشین بیان کردیم get دستوری قدیمی بود

و میتوان apt-get را به صورت apt تنها به کار برد

دستورات زیر تمام پیشنیازهای ابنتو  مورد نیاز و اختیاری را در Ubuntu 12.04 یا بالاتر نصب می کند

خواندن مقاله پیشین در اینجا

باز کردن dpkg

برخی برنامه های دیگر سعی در به روزرسانی اوبونتو دارند. وقتی یک دستور یا برنامه در حال به روزرسانی سیستم یا نصب یک نرم افزار جدید است ، پرونده dpkg (مدیر بسته Debian) را قفل می کند.
ابتدا قفل را حذف و سپس کانفیگ مجدد آن

دستور مورد نیاز :

sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
sudo rm /var/lib/dpkg/lock*
sudo dpkg --configure -a

آپدیت نرم افزار ها و ارتقای آنها

برای اپدیت و ارتقای نرم افزارها استفاده از 2 کامند در پیشنیازهای ابنتو قرار میگیرد

دستور مورد نیاز :

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

نصب پیش نیازهای lua و لایبری

برای اجرای سورس هایی که به زبان برنامه نویسی لوا نوشته شده است
نیازمند به نصب پیش نیازهای ابنتو برای این زبان برنامه نویسی هستیم
ابتدا نصب آنزیپ برای اکسترکت کردن سورس در سیستم عامل
و سپس نصب لایبری و پیش نیازهای این زبان برنامه نویسی

پیشنیازهای ابنتو برای اجرای سورس ها به زبان برنامه نویسی لوا
اجرای سورس های به زبان برنامه نویسی لوا

دستور مورد نیاز :

sudo apt-get install unzip
sudo apt-get install nano wget -y
sudo apt-get install luarock
sudo apt-get install libreadline-dev -y libconfig-dev -y libssl-dev -y lua5.2 -y liblua5.2-dev -y lua-socket -y lua-sec -y lua-expat -y libevent-dev -y make unzip git redis-server autoconf g++ -y libjansson-dev -y libpython-dev -y expat libexpat1-dev -y
sudo apt-get update
sudo apt-get instal
sudo apt-get install upstart-sysv
sudo apt-get upgrade 
sudo apt-get install libconfig++9v5 libstdc++6 
sudo apt autoremove
sudo apt-get install gcc-4.9
sudo apt-get --yes install wget libconfig9 libjansson4 lua5.2 liblua5.2 make unzip git redis-server g++ whois fortune fortunes
sudo apt-get install g++-4.7 -y c++-4.7 -y
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install screen -y
sudo apt-get install tmux -y
sudo apt-get install libstdc++6 -y
sudo apt-get install lua-lgi -y
sudo apt-get install libnotify-dev -y
sudo apt-get install libconfig++8-dev
sudo apt install libconfig++9v5
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-4.9
sudo apt-get upgrade libstdc++6
sudo apt-get install libcurl-dev
sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev
sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev
sudo apt-get install software-properties-common

نصب لواراکس (luarocks)

برای دانستن مختصری از اینکه لوآراکس چیست لازم است بدانیم :

لواراکس پکیجی برای مدیریت ماژولهای لوا است

که میتوان در سیسم عاملهای یونیکس و حتی ویندوز آن را نصب کرد

و نصب بقیه پیشنیازهای ابنتو برای اجرای لوا

برای توضیحات بیشتر ارجاع داده میشود به وبسایت لواراکس در اینجا

دستور مورد نیاز :

wget http://luarocks.org/releases/luarocks-2.2.2.tar.gz;tar zxpf luarocks-2.2.2.tar.gz;cd luarocks-2.2.2 && ./configure; sudo make bootstrap;sudo luarocks install luasocket;sudo luarocks install luasec;sudo luarocks install redis-lua;sudo luarocks install lua-term;sudo luarocks install serpent;sudo luarocks install dkjson;sudo luarocks install lanes;sudo luarocks install Lua-cURL
sudo apt-get install libstdc++9
sudo apt-get install libconfig++9v5 libstdc++6
sudo apt-get install libstdc++6
sudo apt-get install lua-lgi
sudo apt-get install libnotify-dev
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test 
sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libidn11:i386 libglu1-mesa:i386
sudo apt-get install libpangox-1.0-0:i386 libpangoxft-1.0-0:i386
sudo apt autoremove
git config --global url."https://".insteadOf git://
sudo apt-get install liblua5.1-0:i386
sudo apt-get install liblua5.1-0:i386
sudo luarocks install luaxmlrpc
sudo apt-get install psmisc

نصب پیشنیازهای پایتون

برای اجرا شدن سورس هایی به زبان برنامه نویسی پایتون باید بدانیم

پایتون(Python) پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح بالا تفسیر شده برای برنامه نویسی عمومی است.
این زبان دارای یک فلسفه طراحی است که بر خواندن کد، به خصوص با استفاده از فضای خالی مهم استوار است.
Python دارای یک سیستم نوع پویا و مدیریت حافظه خودکار است و پارادایم های چندگانه برنامه نویسی را پشتیبانی می کند.

مفسر پایتون برای بسیاری از سیستم عامل ها در دسترس است

توجه:لازم به ذکر است این دستورات برای نصب پایتون 3.6 است

پیشنیازهای ابنتو برای اجرای سورس به زبان برنامه نویسی پایتون
پیشنیازهای ابنتو برای اجرای سورس به زبان برنامه نویسی پایتون

دستور مورد نیاز :

sudo apt-get install python3.6-dev
conda install yaml
sudo apt install python3.6
sudo apt install python3-pip
python3.6 -m pip install wheel
python3.6 -m pip install setuptools
python3.6 -m pip install schedule
python3.6 -m pip install pytelegrambotapi
python3.6 -m pip install pillow
python3.6 -m pip install subprocess
python3.6 -m pip install pyrogram
python3.6 -m pip install pyrogram[fast]
python3.6 -m pip install redis==2.10.6
python3.6 -m pip install jdatetime
sudo pip install --force-reinstall redis==2.10.6

تکمیلی پیش نیازهای پایتون

در پایین تمامی پیشنیازهای ابنتو برای پایتون  قرارداده شده است
دستور مورد نیاز :

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install --upgrade pip
sudo pip install shadowsocks

sudo apt-get install python-setuptools

sudo apt-get install python-pip

sudo apt-get install python-redis

sudo pip install pyTelegramBotAPI

sudo pip install pyTelegramBotAPI —upgrade

sudo apt-get update

sudo apt-get install python2.7

sudo pip install pytelegrambotapi py==1.4.29 pytest==2.7.2 requests==2.7.0 six==1.9.0 wheel==0.24.0

pip install pyTelegramBotAPI

git clone https://github.com/eternnoir/pyTelegramBotAPI.git

cd pyTelegramBotAPI

python setup.py install

cd ..

sudo apt-get install python3.6-dev
conda install yaml

add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
apt-get update
sudo apt-get install python3.6
python3.6 -m pip install PyTelegramBotApi
python3.6 -m pip install pyrogram[tgcrypto]
python3.6 -m pip install redis
python3.6 -m pip install configparser
python3.6 -m pip install ruamel.yaml

نصب تمام پیشنیازهای ابنتو فقط  با یک دستور!

تلگراف هاست برای شما نصب تمامی این پکیج ها را فقط با یک دستور میسر کرده است

کافی است در ترمینال لینوکس خود این دستور را وارد نمایید

دستور مورد نیاز :

wget https://telegrafhost.com/linux/telegrafhost.sh && chmod +x  telegrafhost.sh && ./telegrafhost.sh install

با زدن این دستور تمامی پیشنیازهای ابنتو برای اجرای سورس شما فعال میشود

لازم به ذکر است میتوانید نحوه اجرای ربات تلگرامی از 0 تا 100 را در اینجا بخوانید:

نویسنده مقاله: سروش رافعی (کارشناس ارشد شبکه)
سرپرست: مهندس وحید باقری فام

دستورات لینوکس(ubuntu)

دستورات و کامند های لینوکس

در این دسته مقالات با شماییم با دستورات لینوکس
یا شاید بهتر بگوییم 

دستورات لینوکس در توزیع و زیر شاخه ابنتو 

در این آموزش به دستورات لینوکس (ابنتو) میپردازیم

قبل از شروع مبحث آموزش دستورات پرکاربرد لینوکس لازم است که بدانیم :

لینوکس چیست؟

قبل از معرفی سیستم عامل لینوکس بهتر است بدانیم :

سیستم عامل در واقع نرم افزاری است که به مدیریت و پردازش  منابع موجود در یک دستگاه می‌پردازد
یعنی ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار را فراهم می‌کند.
وظیفه اصلی سیستم عامل برقراری ارتباط بین کاربر و قطعات فیزیکی دستگاه است
.رابط کاربری است برای استفاده از دستگاه
لینوکس در سال 1984 متولد شد
در سال 1971 سیستم عامل یونیکس توسط شرکت تلفن و تلگراف امریکا توسعه و گسترش یافت
اما با توجه به گران قیمت بودن آن همه مردم نمیتوانستند از آن استفاده کنند
میتوان گفت لینوکس بسیار شبیه سیستم عامل یونیکس است و به صورت متن باز توسعه یافت
به بیانی دیگر لینوکس زیر شاخه یونیکس است اما رایگان!
و به خاطر امنیتی که دارد، به عنوان سیستم عامل محبوب در شبکه‌ها  استفاده می‌شود و ۷۰ درصد دیواره های آتش و فایروال های  مورد استفاده در شبکه‌های دنیا، از سیستم عامل لینوکس استفاده می‌کنند.

تعریف توزیع لینوکس

توزیع لینوکس ( distro)
یک سیستم عامل است که از یک مجموعه نرم افزاری بر اساس هسته لینوکس و اغلب یک سیستم مدیریت بسته‌ای ساخته شده است
از توزیع های لینوکس میتوان به ubuntu اشاره کرد:
اوبونتو (Ubuntu) احتمالا شناخته شده ترین توزیع لینوکس، در دنیا می‌باشد. این سیستم عاملِ توزیعی بر اساس Debian می‌باشد. اما منبع Repository های نرم افزاری خودش را دارد و از Repository های Debian استفاده نمی‌کند
توزیع های لینوکس همچون ,ابنتو , فدورا ,سنتوئس و ….اشاره کرد
ما در پایین کامند های رایج و پر استفاده در ubuntu را برای شما قرار میدهیم
شما میتوانید جهت اشنایی با نحوه ورود به ترمینال لینوکس
مقاله قبل را از اینجا مطالعه نمایید

دستورات و کامند های پر کاربرد در ابنتو

در زیر مختصری از کامندهای سیستم عامل ابنتو برای شما عزیزان در تلگراف هاست آورده شده است

در زمان انتشار این مقاله اخرین نسخه ابنتو 20.04 است 

دستورات منابع سیستم

تنظیم زمان سرور

sudo dpkg-reconfigure tzdata
sudo apt-get update
sudo apt-get install tzdata

نمایش ای پی سرور

ifconfig

دستور نمایش پردازش ها

top
sudo apt install htop
htop

زمان فعال بودن سیستم و کاربران

uptime

نمایش اطلاعات پردازنده

cat/proc/cpuinfo

نمایش اطلاعات Ram

cat/proc/meminfo

نمایش جامعی از منابع

uname -a

نمایش میزان هارد مصرف شده و مانده

df -h

نمایش میزان رم مصرفی و مانده

free -m

نمایش ای پی لاگین شده قبلی

who

دستورات مدیریت دایرکتوری

پاک کردن یک فایل

rm -rf  "file name"

ساخت یک پوشه جدید

mkdir  "folder name"

وارد شدن به دایرکتوری

cd "directory name"

بازگشت به دایرکتوری قبلی

cd..

بازگشت به دایرکتوری اصلی

cd ~
cd -e
$HOME

کپی کردن فایل بین دایرکتوری

cp "name"

جابه جایی فایل بین دایرکتوری

mv "name"

لیست فایل های موجود در دایرکتوری

ls

جستجوی فایل در دایرکتوری ها

find "name"

حذف دایرکتوری

rmdir "directory name"

ادیت فایل در سرور

nano "file name"

اجازه دسترسی کامل به فایل و اجرایی کردن

chmod +x "file name"
chmod 777 "file name"

لیست فایل و فولدر به همراه سایز

ls -l

بستن تمام پروسه های روت

pkill -KILL -u root

نمایش مسیر دایرکتوری 

pwd

خالی کردن ردیس ربات

redis-cli flushall

ایجاد فایل متنی

vi "name.txt"

انزیپ کردن فایل های زیپ

sudo apt install unzip

unzip "zip file"

نمایش مسیر دایرکتوری 

pwd

پاکسازی صفحه ترمینال

clear

تاریخچه ای از دستورات استفاده شده

history

دستورات مدیریتی

بستن پروسه های سرور

killall "process name"

ساختن یک یوزر

sudo adduser "name"

ارتقا یوزر به سودو

sudo adduser "name" sudo

حذف یک یوزر

sudo deluser "name"
deluser --remove-home "user

حذف دسترسی یوزر به سودو

sudo deluser "name" sudo

مدیریت پسوردهای روت و یوزر

psswd "user"

اجرای خودکار پس از خروج از سرور

screen

نصب پکیج بروی سرور

get-apt install "package name"

حذف یک پکیج از سرور

get-apt remove "package name"

تغییر پورت سرور

sudo nano /etc/ssh/sshd_config
change #22
remove #
change number 22 to other number

انتقال فایل به سرور

دانلود بدون نمایش محتوا

wget -c -q --show-progress "link"

دانلود از گیت هاب ،گیت لب، …

git clone "address url.git"

دانلود از لینک

wget "address url"

این مقاله برگرفته از وبسایت اصلی ابنتو و استخراج کامندها توسط تلگراف هاست بود
در مقاله بعدی از همین دسته به دستورات و کامندهای بیشتر و پیش نیازهای لازم برای سیستم عامل ابنتو میپردازیم

هر سوال یا مشکلی را میتوانید در قسمت نظرات وارد نمایید حتما کارشناسان ما پاسخ خواهند داد

نویسنده مقاله: سروش رافعی (کارشناس ارشد شبکه)
سرپرست: مهندس وحید باقری فام