قوانین و شرایط خرید از تلگراف هاست

1. جهت خرید از ما مدارک اهراز هویت شما باید حقیقی بوده باشد(شماره تماس-شماره ملی-آدرس...) و در صورت تغییر آن بلافاصله به پشتیبانی اطلاع دهید

2. جهت خرید سروریس ها دقت فرمایید شرایط و ضوابطی موجود است که به شرح زیر میباشد:

1* فروش سرویس برای زدن پروکسی و mtproto, مواردی که قصد دور زدن فیلترینگ را دارد ممنوع میباشد و چنانچه این مورد گزارش شود سرویس قطع میشود و از طریق مراجع قضایی از فرد خاطی شکایت خواهد شد

2* در صورت گرفتن ابیوز از سمت سرورها به فرد اطلاع داده خواهد شد که علت مشکل را حل کند و چنانچه ابیوز ناشی از دیداس و ترافیک و اتک باشد بلافاصله سرویس قطع خواهد شد

3*هنگام پرداخت دقت فرمایید که از ف/ی/ل/ت/ر ش/ک/ن استفاده نفرمایید و خاموش کنید تا تراکنش با موفقیت انجام شود

4* طبق بند 1-چنانچه پشتیبان از شما مدارک اهراز هویت خواست برای جلوگیری از واریزی های تقلبی (فیشینگ و...) در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت

5* مبنای قیمت سرویس های خارج با نوسانات یورو و دلار میباشد و مبنای خرید مشتری قیمت روز ارز و دلار خواهد بود و نوسانات ارز در نوسانات قیمت نهایی تاثیر گذار خواهد بود و در فاکتور اعمال خواهد شد

6* رسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف میشود و با خریدار بر طبق قانون برخورد میگردد

7* در صورت مشاهده موارد زیر در سرویس های مشتری تلگراف هاست از طریق قضایی پیگیری خواهد کرد

قوانین بالا را مطالعه بفرمایید و سپس دکمه شرایط را قبول دارم را زده تا به وبسایت متصل گردید

ما در کنار شما و کوشا برای امنیت شما هستیم

با احترام:مدیریت تلگراف هاست