ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش و مارکتینگ

هر گونه سوالی پیش از خرید دارید مطرح نمایید (تلگراف هاست دریچه ای برای امنیت و آرامش کسب و کار شما)

 کارشناس ارشد امنیت شبکه

هر گونه سوالی در زمینه نصب و پیکربندی و خطاهای دستورات فرمانی و ترمینال و ...دارید در خدمت شما هستیم

 بازرسی و بررسی شکایات

چنانچه مشکلی در پاسخگویی پشتیبان های فنی و بخش فروش مشاهده کردید لطفا بدون هیچگونه تردید مطرح نمایید