مقالات

 apt-get dist-upgrade vs apt-get upgrade

به عنوان یک کاربر سیستم عامل گنو لینوکس شما حتما با دستورات apt-get update و apt-get upgrade...