سرورهای کلاود از 16 کشور

سرور کلاود رم 1 گیگ از 16 کشور انتخابی
 • 1 گیگا بایت رم
 • 25 گیگابایت ssd فضای هارد
 • 1 ترابایت ترافیک
 • دارد(فول آپشن) پنل مدیریت
 • 1گیگا بایت پورت
 • 115000 تومان قیمت
سرور کلاود رم 2 گیگ از 16 کشور انتخابی
 • 2 گیگا بایت رم
 • 55 گیگابایت ssd فضای هارد
 • 2 ترابایت ترافیک
 • دارد(فول آپشن) پنل مدیریت
 • 1گیگا بایت پورت
 • 175000 تومان قیمت
سرور کلاود رم 4 گیگ از 16 کشور انتخابی
 • 4 گیگا بایت رم
 • 80 گیگابایت ssd فضای هارد
 • 3 ترابایت ترافیک
 • دارد(فول آپشن) پنل مدیریت
 • 1گیگا بایت پورت
 • 360000 تومان قیمت
سرور کلاود رم 8 گیگ از 16 کشور انتخابی
 • 8 گیگا بایت رم
 • 160 گیگابایت ssd فضای هارد
 • 4 ترابایت ترافیک
 • دارد(فول آپشن) پنل مدیریت
 • 1گیگا بایت پورت
 • 720000 تومان قیمت