هاست ریسلری آلمان

تلگراف هاست دریچه ای برای پیشرفت کسب و کار شماست

هاست ریسلری 5 گیگا بایت
 • 5 گیگا بایت فضا
 • 10 گیگا بایت ترافیک
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 56,300 تومان قیمت ماهانه
هاست ریسلری 10 گیگابایت
 • 10 گیگا بایت فضا
 • 20 گیگا بایت ترافیک
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 84,500 تومان قیمت ماهانه
هاست ریسلری 20 گیگا بایت
 • 20 گیگا بایت فضا
 • 40 گیگا بایت ترافیک
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 154,500 تومان قیمت ماهانه
هاست ریسلری 40 گیگا بایت
 • 40 گیگا بایت فضا
 • 80 گیگا بایت ترافیک
 • نامحدود افزودن دامنه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • 197,500 تومان قیمت ماهانه