سرورهای آلمان (NVME)

تلگراف هاست دریچه ای برای پیشرفت کسب و کار شماست

سرور مجازی رم 1 vps
 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته هسته
 • 50گیگ فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • تحت وب کنترل پنل
 • 52,800 قیمت
سرور مجازی رم 2 vps
 • 2 گیگ رم
 • 2 هسته هسته
 • 50گیگ فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • تحت وب کنترل پنل
 • 70,400 قیمت
سرور مجازی رم 3 vps
 • 3 گیگ رم
 • 2 هسته هسته
 • 70گیگ فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • تحت وب کنترل پنل
 • 92,700 قیمت
سرور مجازی رم 4 vps
 • 4 گیگ رم
 • 4 هسته هسته
 • 100گیگ فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • تحت وب کنترل پنل
 • 125,600 قیمت
سرور مجازی رم 5 vps
 • 5 گیگ رم
 • 4 هسته هسته
 • 100گیگ فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • تحت وب کنترل پنل
 • 135,200 قیمت
سرور مجازی رم 6 vps
 • 6 گیگ رم
 • 4 هسته هسته
 • 120گیگ فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • تحت وب کنترل پنل
 • 169,400 قیمت
سرور مجازی رم 8 vps
 • 8 گیگ رم
 • 4 هسته هسته
 • 200 گیگ فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • تحت وب کنترل پنل
 • 198,300 قیمت
سرور مجازی رم 10 vps
 • 10 گیگ رم
 • 4 هسته هسته
 • 250 گیگ فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • تحت وب کنترل پنل
 • 237,800 قیمت