سرور های کلاود از ایتالیا ,فرانسه ,جمهوری چک,انگلستان,لهستان

کیفیت و قدرت و سرعت حق شماست

سرور های کلاود رم 1 (5 کشور)
 • 1 گیگا بایت رم
 • 1vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 20 گیگ فضای هارد
 • 2 ترابایت ماهانه ترافیک
 • ایتالیا,فرانسه,انگلستان,لهستان,جمهوری چک لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • 80.000 تومان قیمت
سرورهای کلاود رم 2 (5کشور)
 • 2 گیگا بایت رم
 • 1vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 40 گیگ فضای هارد
 • 5 ترابایت ماهانه ترافیک
 • ایتالیا,فرانسه,انگلستان,لهستان,جمهوری چک لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • 70.000 تومان قیمت
سرورهای کلاود رم 4 (5کشور)
 • 4 گیگا بایت رم
 • 2vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 80 گیگ فضای هارد
 • 12 ترابایت ماهانه ترافیک
 • ایتالیا,فرانسه,انگلستان,لهستان,جمهوری چک لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • 135.000 تومان قیمت
سرورهای کلاود رم 8 (5کشور)
 • 8 گیگا بایت رم
 • 4vcpu اختصاصی تعداد هسته
 • 160 گیگ فضای هارد
 • 25 ترابایت ماهانه ترافیک
 • ایتالیا,فرانسه,انگلستان,لهستان,جمهوری چک لوکیشن
 • انتخابی نوع سیستم عامل
 • 275.000 تومان قیمت